Özel İletişim Vergisi’nin Evrimi


Özel İletişim Vergisi, Türkiye tarihinin elim bir hadisesi olan 17 Ağustos 1999 depremi ile hayatımıza girdi. Deprem nedeniyle içinde bulunulan kaotik durumun yol açtığı ekonomik kayıpları bir nebze de olsa giderilmesi amaçlanmıştır ve bir defaya mahsus olarak alınması şeklinde duyurulmuştur. Öyle ki ismi de o dönem ‘Dayanışma Vergisi’ olarak bilinmektedir. Dayanışma Vergisi’nin tarihine baktığımızda da amaçlananla paralel bir durum görülmektedir. Fransa’da 1945 yılında savaşın birlikte getirdiği servet adaletsizliğini törpülemek için alınmış olan olağanüstü bir vergidir ve bir defaya mahsus olarak tatbik edilmiştir.

ÖİV’ nin sürecini incelediğimizde ilk olarak, "17.8.1999 Ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi Ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası Ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 26 Kasım 1999’da kabul edildi. Kanunun 8. maddesinde "31.12.2003 tarihine kadar uygulanmak üzere her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri (17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde, mücbir sebebin devam ettiği sürece abonelere verilecek ön ödemeli kart satışları dışındaki hizmetler hariç) %25 oranında özel iletişim vergisine tabidir." hükmü yer almaktadır. Kanun maddesine göre 31 Aralık 2003 tarihinde son bulacak olan ÖİV, 18 Kasım 2005 yayım tarihli Özel İletişim Vergisi genel Tebliği ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. Maddesine eklenmiş ve kalıcı hale getirilmiştir. İlk düzenlemede %25 olan ÖİV oranı Gider Vergileri Kanununa eklenmesiyle birlikte oranlarda da değişiklik meydana gelmiştir. Bu bağlamda, cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15, veri ve internet hizmetlerinden yüzde 5 oranında öiv alınmasını tatbik edilmiştir.

ÖİV’deki son gelişme ise 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan torba yasayla birlikte, değişiklik gösteren ÖİV oranları, %7,5 oranında sabitlenmesi olmuştur. Bu değişiklikle birlikte telefon ve televizyon için alınan ÖİV düşürülmüş olup, veri ve internet erişiminde ise %5 olan oranın %7,5’a yükselmesi cebimize zam olarak yansımaktadır. Yetkililerce bu değişikliğin nedeni, telekom hizmetlerinin vergilendirilmesindeki karmaşık yapıyı ortadan kaldırmak ve cep telefonu görüşmelerinin artık WhatsApp, Face Time vb. aplikasyonlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi olarak belirtilmiştir.

Günümüze kadar gelinen bu süreçte görüldüğü gibi, bir defaya mahsus olarak alınması buyrulan ÖİV’nin terk edilmesi şöyle dursun, günlük hayatımızda en çok kullandığımız mobil veri alanında da artarak alınmaya devam edilmektedir. 2018 yılı itibariyle de ÖİV’nin 18 yıllık serüveni boyunca cebimizden 63,7 milyar TL çıkmıştır.

 

Ekin Yağmur ARLI

Tuğçe KARABULUT

 

 

Kaynak: BÜMKO, Resmi Gazete, Deloitte(Vergi), Hürriyet.com(1999)

  • #
  • #