Açıklamalar

GELİR BÖLÜMÜ

Ülkemizdeki Vergi Sistemi’nde 7 farklı kazanç çeşidi bulunmaktadır. Gelir üzerinden yapılan vergi hesaplamaları, Türkiye’deki yaklaşık 13.5 milyon ücretli (maaşlı) çalışanın ödediği tutarlar üzerinden yapılmaktadır. Ücretli çalışanların gelirlerinden yapılan kesintiler, ilgili kişinin bir yıl içerisindeki kazancına göre farklı dilimlere ayrılmakta ve farklı oranlarda gerçekleşmekte ve aylık olarak tahakkuk edilmektedir. Gelirden yapılan kesintiler bekar ve çocuksuz asgari bir ücretli için 2018 yılında aşağıdaki gibidir, bu kesintiler kişinin kazancına göre değişebilmektedir;

 

Brüt Ücret

2.029,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

284,13 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

20,30 TL

Gelir Vergisi Matrahı

1.725,08 TL

Gelir Vergisi

258,76 TL

Damga Vergisi

15,40 TL

Kesintiler Toplamı

578,59 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)

152,21 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)

1.603,12 TL

HARCAMA BÖLÜMÜ

Harcama kalemleri başlıkları 2017 Tüfe Madde Sepeti başlıklarından alınmaktadır. Her bir kalemin vergi oranı, hane halkının en fazla tüketim yaptığı maddeler ön planda tutularak hesaplanmaktadır.

1.Gıda ve Alkolsüz İçecekler

Bu harcama kaleminde basitçe aylık ‘market alışverişi’ harcama tutarınızı girmeniz beklenmektedir. Alkol ve sigara hariç, marketten yapılan süt, ekmek, yumurta vb. ürünler için yapılan harcamalar göz önünde tutularak ilgili bölüm doldurulabilir.

2.Alkol ve Tütün

Bu harcama kaleminde aylık alkol ve tütün harcamalarınızı girmeniz beklenmektedir. Bu harcama kalemine marketten yaptığınız harcamaların yanında işletmeler (kafe,bar,lokanta vs.) aracılığıyla yaptığınız harcamaları da yazabilirsiniz. Alkol harcaması kısmında tüm alkol çeşitleri, tüketim oranlarına bakılarak sıralanmakta ve vergi oranları bu oranlara göre ortalama bir şekilde hesaplanmaktadır. Burada alınan ortalama vergi oranı %65’dir. Tütün kısmında sarma sigara ve/veya paket sigara harcamalarınızı yazabilirsiniz. Burada alınan ortalama vergi oranı ise %82’dir.

3.Ulaşım

Bu harcama kaleminde aylık ulaşım giderlerinizin tutarını yazmanız beklenmektedir.
Benzin ve dizel kutucuklarına aracı olan veya bu konuda harcaması bulunan bireylerin aylık harcamalarını girmeleri beklenmektedir. Benzin için alınan ortalama vergi oranı %57, dizel için alınan ortalam vergi oranı ise %50 olarak hesaplanmaktadır.
Toplu taşıma kısmında ise aylık otobüs, uçak, tren vb. harcamalarınızı girmeniz beklenmektedir.
Toplu taşıma kısmında vergi hesaplamaları, tüketicilerin hangi ulaşım yolunu ne kadar kullandıklarına göre sıralanarak ortalama bir şekilde yapılmaktadır. Bu oran ortalama %19’dur.

4.Konut

Bu harcama kaleminde 3 kısım bulunmaktadır.
1. Kısımda aylık ortalama doğalgaz faturanızın tutarını,
2. Kısımda aylık ortalama elektirik faturanızın tutarını,
3. Kısımda aylık ortalama su faturanızın tutarını girmeniz beklenmektedir.
Vergi oranları, belediyelerin ve dağıtıcı firmaların ortalama vergi ve kesinti oranları üzerinden hesaplanmaktadır. Doğalgaz faturasından alınan vergi için ortalama oran %21, elektrik faturasından alınan vergi için ortalama oran %21, su faturasından alınan vergi için ortalama oran %26.4 olarak hesaplanmıştır.

5.Haberleşme

Bu harcama kaleminde 3 kısım bulunmaktadır.
1. Kısımda aylık ortalama ev telefonu faturanızın tutarını girmeniz beklenmektedir. Buradaki harcamanızın 33/113’ü ortalama vergi olarak hesaplanmıştır.
2. Kısımda aylık ortalama cep telefonu faturanızın tutarını girmeniz beklenmektedir. Buradaki harcamanızın %41’i ortalama vergi olarak hesaplanmıştır.
2. Kısımda cep telefonu faturanızı girerken eğer faturanız üzerinden aldığınız bir cihaz varsa, bu cihazın aylık ödeme miktarını çıkarıp, fatura miktarınızı yalnızca iletişim gideriniz olarak girmeniz gerekmektedir.
3. Kısımda aylık ortalama internet faturanızı girmeniz beklenmektedir. Buradaki harcamanızın 23/123’ü ortalama vergi olarak hesaplanmıştır.

6.Giyim ve Ayakkabı

Burada aylık yaptığınız giyim ve ayakkabı alışverişlerinizin tutarını yazmanız beklenmektedir. Herhangi bir mağazadan yaptığınız bu harcamaların KDV tutarı %8 olarak hesaplanmaktadır.

DEVLET HARCAMALARI BÖLÜMÜ

Bu bölümde 3 farklı veri gösterilmektedir. Öncelikle kullanıcıların gelir ve harcama kısımlarında girdikleri verilerle onların yıllık doğrudan ve dolaylı vergiler, konuyla ilgili yasal açıklamalarda açıklandığı şekilde hesap edilmekte ve gösterilmektedir. İkinci olarak kullanıcıların ‘Vergi Özgürlüğü Günü’ tarih ve gün sayısı olarak verilmektedir. Bu gün, kişinin yıl boyunca ödediği doğrudan ve dolaylı vergilerin gelirine bölünmesiyle bulunan oran üzerinden tespit edilmektedir. Devlet tarafından vergi gelirlerinin harcanması ile ilgili ise hesaplamalar Maliye Bakanlığı BÜMKO’dan (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) 2017 yılı Fonksiyonel Sıralama bölümünden alınmış verilerle yapılmaktadır.

  • #
  • #